RIOLERING

Heeft u problemen met uw riool?

Geen probleem, ook rioleringswerk behoort tot de service.
Voor de aanleg van een regenpijp tot het leggen van riolering voor uw nieuw te bouwen huis.
Voor renovatie werkzaamheden aan uw rioleringssysteem zoals het ontstoppen of opnieuw bevestigen van uw riool als gevolg van verzakking. Al deze werkzaamheden kunnen door Bentsink Installatietechniek uitgevoerd worden.